Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thành lập cụm công nghiệp Triều Sơn và cụm công nghiệp Trung Trinh.
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2 và cụm công nghiệp Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Cụm Công nghiệp tỉnh Phú Yên
Cụm Công nghiệp tỉnh Phú Yên
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối