Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Các chính sách hỗ trợ Phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020
CHƯƠNG TRÌNH Phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
Chính sách về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC tại Phú Yên
QUY ĐỊNH Về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên (Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề
(Quyết định số 845/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư tại các Khu công nghiệp
Cơ chế chính sách Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên(Ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chính sách hỗ trợ sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1711/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối