Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng hạn chế kinh doanh (rượu, thuốc lá) trên địa bàn toàn tỉnh
Từ đầu tháng 6 đến nay, các Đội Quản lý thị trường (QLTT) ở các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng hạn chế kinh doanh (rượu, thuốc lá) trên địa bàn tỉnh
Tổng kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Trong quý I/2012, Sở Công Thương và Sở Khoa học & Công nghệ đã thành lập các Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Từ ngày 12/3/2012 đến ngày 03/4/2012, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Phú Yên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh.
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày 16 tháng 3 năm 2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2012/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
Ngày 16/11/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 104/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 105/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.
Kiểm tra đột xuất về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-SCT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn ngành công thương.
Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-SCT ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; khai thác, chế biến khoáng sản; môi trường và an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản; an toàn thiết bị chuyên ngành công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra định kỳ công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Từ ngày 10/6/2011 đến 28/6/2011, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) kiểm tra định kỳ công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại 20 đơn vị kinh doanh hóa chất và sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.