Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 23/01/2018 của Giám đốc Sở Công Thương v/v thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn tỉnh (Đoàn 2).
Một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)
Quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh.
Ngày 07 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh.
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm
Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 27/4/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại Quán caphe Delta - kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp
Thực hiện Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động tư vấn điện lực trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2014 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt, từ ngày 26/9/2014 đến ngày 08/10/2014, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động tư vấn điện lực tại các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh được Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Kiểm tra việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp trong mùa khô 2014
Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong các tháng mùa khô, tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tránh gây sự cố đường dây điện, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương Phú Yên đã thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng điện và công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp tại một số điểm trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các huyện trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 24/4/2014 đến ngày 26/4/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Công Thương Phú Yên đã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các huyện trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra công tác an toàn của các trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
Ngày 08/01/2014, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-SCT kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn của các trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh.
Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.