Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thông tư quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Me-hi-cô theo Hiệp định CPTPP.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2019.
Mời tham dự Hội thảo “Hiệp định CPTPP, Mở rộng chân trời kinh doanh Việt Nam - Canada”.
Để doanh nghiệp có thể nắm được các thông tin về cam kết của Hiệp định CPTPP, đặc biệt là cam kết của Việt Nam và Canada trong CPTPP; hiểu được cơ hội thách thức, cũng như khả năng tận dụng CPTPP đối với doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Canada; phát triển hợp tác đầu tư Canada tại Việt Nam, đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng khu vực, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo: “Hiệp định CPTPP, Mở rộng chân trời kinh doanh Việt Nam - Canada”.
Cam kết trong lĩnh vực Dệt may của Hiệp định CPTPP.
Hiệp định CPTPP có chương riêng về dệt may. Ngoài việc áp dụng quy định chung như các hàng hóa khác, hàng dệt may có những quy định riêng mang tính đặc thù.
Cam kết thuế nhập khẩu của các nước CPTPP đối với Việt Nam
Một số cam kết thuế nhập khẩu của các đối tác CPTPP như sau:
Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.
Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã cùng 10 nước gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây Đa-rút-xa-lem, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru và Xinh-ga-po chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê.
Chương trình giám sát khai thác và nhập khẩu (SIMP) đối với 13 loài thủy hải sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Hoa Kỳ đã áp dụng Chương trình giám sát khai thác và nhập khẩu (SIMP) đối với 13 loài thủy hải sản nhập khẩu vào Hoa Kỳ.
Mời tham dự hội thảo cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp và cán bộ quản lý địa phương về tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khu vực.
Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2018 của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ - Bộ Công Thương được hỗ trợ nghiên cứu về tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường nước ngoài và thực hiện tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin, tập huấn cho doanh nghiệp và cán bộ quản lý địa phương về nội dung này.
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA - Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 11 - 13/9/2018.
Danh bạ các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài
Danh bạ các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP
Hiệp định CPTPP chính thức được ký kết ngày 8 tháng 3 năm 2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Chi-lê.