Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 22/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 2427/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012
Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các Lễ hội”
Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Công Thương làm việc với Sở Công Thương Phú Yên.
Sáng ngày 19/12/2011, Đoàn kiểm tra liên ngành (KTLN) số 4 – Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Phú Yên về việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nhâm Thìn 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý các Sở Công Thương.
Ngày 22/11/2011 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) – Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ quản lý các Sở Công Thương.
Chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên của ngành Công Thương.
UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số: 1515/2011/QĐ-UBND 22/9/2011 giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng một số sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, lưu thông và trong quá trình sử dụng.
Tổng kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 21/10/2011 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số: 1759/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn tổng kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Hội nghị “Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm”
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 25/11/2011, tại Khách sạn Kaya (238 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa), Sở Công Thương Phú Yên tổ chức Hội nghị “Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm”
Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
Ngày 20 tháng 10 năm 2011 Bộ Công Thương đã có công văn số: 9734/BCT-CNNg về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
Tập huấn Ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế
Thực hiện Quyết định số: 7020/QĐ-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự án Bảo vệ môi trường năm 2011. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2011, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương - Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lớp Tập huấn Ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy
Ngày 21/9/2011, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011.