Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Một số cách tiết kiệm điện trong sử dụng máy điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh.
Hiện nay việc sở hữu một tủ lạnh hay máy điều hòa nhiệt độ trong nhà không còn là khan hiếm như trước. Đây là các thiết bị nhiệt tiêu tốn điện năng khá lớn. Do đó, trong quá trình sử dụng cần lưu ý các vấn đề sau để tiết kiệm điện, góp phần tiết kiệm chi tiêu cho người sử dụng
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm của ngành.
Ngày 23/7/2012, Bộ Công Thương có Công văn số 6610/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 12/7/2012, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Ngày 25/4/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 10/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Ngày 17/4/2012 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số: 31/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 10/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương
Ngày 09/4/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số: 08/2012/TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Hóa chất lưu thông ở Việt Nam phải ghi nhãn tiếng Việt.
Hóa chất lưu thông tại Việt Nam phải ghi nhãn tiếng Việt, đây là nội dung quan trọng của Thông tư số 04 ngày 13/2/2012 do Bộ Công Thương ban hành về phân loại và ghi nhãn hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông tại Việt Nam.
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương.
Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, tài sản và môi trường. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được ban hành kèm theo thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương.
Đề nghị đăng ký nhiệm vụ năm 2013 thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng”
“Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 159/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008.
Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.
Ngày 16/12/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.