Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quy định về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXD TT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXDTT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Hướng dẫn thực hiện ghi nhãn phân bón vô cơ.
Để thực hiện việc ghi nhãn phân bón vô cơ đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung về ghi nhãn phân bón vô cơ cụ thể như sau:
Hướng dẫn thực hiện quản lý phân bón vô cơ, việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ, cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác.
Ngày 30/9/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Ngày 22/10/2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2014/TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Thông báo về việc tham gia giải thưởng môi trường năm 2014.
Giải thưởng môi trường là giải thưởng nhằm động viên khuyến khích và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công việc phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội và bảo vệ môi trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013
Ngày 29-30/11/2013, Sở Công Thương Phú Yên đã tổ chức “Lớp Kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2013”.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành
Ngày 04/6/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Hoàn thành nghiên cứu và chế tạo máy bốc mía lên xe SCT-12
Sau thời gian nghiên cứu chế tạo, ngày 22 tháng 12 năm 2012 các kỹ sư cơ khí của Công ty KCP Việt Nam và Sở Công Thương Phú Yên thực hiện đưa máy bốc mía lên xe SCT-12 vào hoạt động tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 21/9/2012 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2012.
Hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
Ngày 24/8/2012 Bộ Công Thương có công văn số: 7854/BCT-KHCN về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương