Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thực hiện quản lý phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón
Ngày 20/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013
UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1240/QD-UBND ngày 22/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020
Sự kiện Kết nối cung cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Từ ngày 27/6/2017 đến 28/6/2017 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện “Kết nối cung cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ
Sở Công Thương công bố Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Sở Công Thương xây dựng và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả tại Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 29/12/2016. Kế hoạch này đã được Sở Công Thương công bố nhằm giúp các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp trong công tác phòng ngừa và kịp thời ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt và công bố Dự án: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.
Hội thảo cung – cầu phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Được sự cho phép của UBND Tỉnh, sáng ngày 08/4/2016 tại Khách sạn Long Beach (số 17 Độc Lập, TP. Tuy Hòa) Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh tổ chức Hội thảo cung – cầu phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Áp dụng khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Thông báo về khoảng cách an toàn về sử dụng VLNCN đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Quy định về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXD TT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp nổ mìn khai thác đá VLXDTT tại khu vực thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Hướng dẫn thực hiện ghi nhãn phân bón vô cơ.
Để thực hiện việc ghi nhãn phân bón vô cơ đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung về ghi nhãn phân bón vô cơ cụ thể như sau: