Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón
Bản tin thị trường nông sản số 01 tháng 5/2017
Bản tin thị trường nông sản số 01 tháng 5/2017 do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương phát hành.
Thực hiện lộ trình tiêu thụ xăng E5
Kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép kinh doanh xăng E5-RON 92 và xăng khoáng RON 95 tại các Cửa hàng xăng dầu trên phạm vi toàn quốc
Tổng hợp Báo cáo tháng về thị trường nông sản năm 2017
Tổng hợp Báo cáo thị trường nông sản hằng tháng do Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Bộ Công Thương thực hiện.
Thông tin thị trường dưa hấu Trung Quốc
Sản lượng dưa hấu được trồng tại Trung Quốc tăng nhanh và một lượng dưa hấu của Lào, Myanmar cũng được nhập khẩu vào Trung Quốc với giá rẻ đã tạo sự cạnh tranh gay gắt với dưa hấu Việt Nam
Hướng dẫn thực hiện các quy định về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.
Sở Công Thương Phú Yên hướng dẫn những nội dung cơ bản quy định về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và kế hoạch triển khai thực hiện QCVN 01:2013/BCT.
Phê duyệt và công bố dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.
Thông báo danh sách 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp do Sở Công thương Hà Nội cấp đã hết hiệu lực.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại 16 doanh nghiệp đã được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 110/2015/NĐ-CP và các Giấy đăng ký này đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. Đồng thời, các doanh nghiệp này chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.
Thông báo số 36/TB-SCT ngày 02/11/2016 về việc mở lớp đào tạo và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Sở Công Thương Phú Yên tổ chức lớp đào tạo và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí tại tỉnh Phú Yên.
Hội nghị tập huấn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sáng ngày 26/10/2016, Sở Công Thương tổ chức tập huấn cho UBND; Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.