Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
Nhằm nghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài; Ngày 12/4/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 910/QĐ-BCT về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.
Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 02/5/2019
Tháng 4/2019, giá cà phê Robusta và Arabica giao kỳ hạn trên thị trường thế giới giảm; giá lợn nạc giao kỳ hạn tháng 5/2019 tại Chicago, Hoa Kỳ tăng, giá lợn hơi có xu hướng tăng trở lại.
Doanh nghiệp Nigeria cần nhập khẩu hàng dệt - may
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria xin giới thiệu Công ty “AFTAAB BUSINESS NETWORK LTD.,” có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt - may.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BCT ngày 21/8/2018 hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.
Thông tư quy định lượng đường đấu giá (Mã HS 17.01) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018 là 94.000 tấn.
Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
Ngày 15/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018 và thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010.
Phê duyệt và công bố dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 07/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Sở Công Thương đã thực hiện công bố dự án theo quy định.
Tập huấn “Nghiệp vụ quản trị kho chuyên nghiệp”
Sở Công Thương tổ chức lớp “Nghiệp vụ quản trị kho chuyên nghiệp” cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 19/4/2018 - 20/4/2018
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng cáo hình ảnh quốc gia, Thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Đây là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm xây dựng, quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước
Đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
Bộ Công Thương triển khai Chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu với đối tác nước ngoài.
GIỚI THIỆU TRANG HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG CỦA VCCI
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các thị trường nước ngoài để mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác của các doanh nghiệp trong nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng trang Hồ sơ thị trường trên Cổng thông tin điện tử của VCCI.