Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2013.
Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện của hệ thống điện quốc gia có thể xảy ra trong năm 2013 nhất là vào mùa khô, đồng thời đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Ngày 16/01/2013 UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2013.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được Quốc hội Khóa XIII tại kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2013.
Điều chỉnh giá bán điện theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương.
Ngày 20/12/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012.
Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.
Bộ Công thương đã có quyết định số 7534/QĐ-BCT ngày 10/12/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.
Hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn
Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn cho 19 xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Bổ sung Trung tâm phát triển điện lực Hòa Tâm vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Tổng Sơ đồ VII)
Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng; Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị thủ Tướng Chính Phủ thống nhất chủ trương bổ sung Trung Tâm điện lực Hòa Tâm vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Tổng Sơ đồ VII)
Giá bán điện mới theo Thông Tư số 17/2012/TT-BCT.
Ngày 29/6/2012 Bộ Công Thương ban hành Thông Tư số 17/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Thông tư này có hiệu lực ngày 01/7/2012 và thay thế Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011.
Kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong năm 2012
Năm 2012 Phú Yên phấn đấu đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hoàn thành việc lắp đặt các cột đo gió trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Công Ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3 tiến hành thu thập số liệu qua các cột đo gió để xác định khả năng phát triển phong điện trên địa bàn tỉnh.
Triển khai lắp đặt các trạm đo gió trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thực hiện dự án Xây dựng khung Pháp lý và Hỗ trợ kỹ thuật cho Điện gió nối lưới tại Viêt Nam giữa Bộ Công thương và Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ). Hôm nay, Đơn vị tư vấn là Công Ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 đã tiến hành lắp đặt trạm đo gió tại xã An Hải huyện Tuy An