Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thông tư Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Ngày 15/8/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BXD về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
Giá điện tăng thêm 5% kể từ ngày 01/8/2013
Ngày 31/7/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Thông tư này thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012.
Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực
Sở Công Thương thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
Ngày 27/6/2013 Sở Xây dựng Phú Yên đã có Thông báo số 37/TB-SXD Hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Cơ quan quản lý Nhà nước theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Sáng 31/5/2013, UBND Tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn Phú Yên và triển khai nhiệm vụ năm 2013 và những năm tiếp theo.
Định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
Đến nay lưới điện hạ áp nông thôn của 71/73 HTX trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được thẩm định giá trị còn lại để làm cơ sở cho ngành điện hoàn trả vốn lại cho các HTX.
Hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp đường dây và trạm biến áp của Bộ Công Thương.
Ngày 14/5/2013, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 4167/BCT-TCNL về việc công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió.
Nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế hỗ trợ các dự án điện gió tại Việt Nam. Ngày 08/3/2013 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013.
Ngày 18/3/2013 UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2013 và ban hành Chỉ thị tiết kiệm điện trong các tháng mùa khô năm 2013 và các năm tiếp theo.
Kế hoạch cung cấp điện năm 2013 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 với mục tiêu đảm bảo cấp điện cho các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng và các sự kiện khác theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Để thực hiện tốt kế hoạch này, Sở Công Thương đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Chỉ thị tiết kiệm điện số 05/CT-UBND ngày 18/3/2013 với mục tiêu đề ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt nhằm hạn chế thấp nhất việc ngừng, giảm mức cung cấp điện có thể xảy ra trong mùa khô năm 2013 và những năm tiếp theo.
Từ ngày 01/7/2013 các sản phẩm như bóng đèn huỳnh quang, nồi cơm điện, máy giặt… khi lưu hành trên thị trường phải có nhãn tiết kiệm năng lượng.
Ngày 14/1/2013 Chính phủ đã ban hành quyết định số 03/2013/QĐ-TTg Về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn tiết kiệm năng lượng.