Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
Ngày 07/7/2014 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
Quy định về giá bán điện năm 2014
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và ban hành Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện.
Hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
Ngày 24/3/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2014.
Hội thảo về ứng dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngày 31/3/2014, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với các công ty Solar BK, Sola ESCO và Edec… tổ chức Hội thảo về ứng dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh”
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 do Bộ Công Thương phát động, Sở Công Thương Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng như Lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014; Hội thảo tiết kiệm năng lượng nhằm cung cấp thông tin về ứng dụng năng lượng mới trong sinh hoạt và phục vụ khai thác thủy sản trên biển.
Thông tư Quy định về dấu hiện nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Ngày 27/12/2013 Liên Bộ Xây dựng - Công Thương - Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Quy định về dấu hiện nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2014.
Ngày 20/01/2014, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2014.
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ngày 26/9/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả mã số QCVN 09:2013/BXD.