Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quy định về giá bán điện năm 2015.
Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2015.
Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2015.
Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo đó, các hộ được hưởng mức hỗ trợ tiền điện sẽ được tăng từ 30.000 đồng lên 46.000 đồng/hộ/tháng.
Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.
Ngày 09/10/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.
Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
Ngày 07/7/2014 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
Quy định về giá bán điện năm 2014
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và ban hành Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện.
Hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
Ngày 24/3/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2014.
Hội thảo về ứng dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngày 31/3/2014, Sở Công Thương Phú Yên phối hợp với các công ty Solar BK, Sola ESCO và Edec… tổ chức Hội thảo về ứng dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh”
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014 do Bộ Công Thương phát động, Sở Công Thương Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng như Lễ phát động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2014; Hội thảo tiết kiệm năng lượng nhằm cung cấp thông tin về ứng dụng năng lượng mới trong sinh hoạt và phục vụ khai thác thủy sản trên biển.