Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện của hệ thống điện quốc gia có thể xảy ra trong năm 2016 nhất là vào mùa khô, đồng thời đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Ngày 04/01/2016 UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Rút ngắn thời gian thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Yên đã xây dựng lưu đồ cấp điện khách hàng trung áp để thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp.
Bàn giao cột mốc cảnh bão lũ cho vùng ngập chung hạ du sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Triển khai thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Bản đồ ngập chung hạ du Sông Ba. Qua thời gian triển khai thi công cột mốc cảnh báo lũ vùng hạ du, đến nay công tác thi công đã hoàn thành và hiện nay Công ty cổ phần sông Ba đang tiến hành bàn giao cột mốc cho các địa phương quản lý, vận hành.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.
Nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Ngày 31/8/2015 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2015.
Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Sở Công Thương đã tham mưu UBND Tỉnh ký Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 ban hành Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và Bộ Công Thương về tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2015, Sở Công Thương phối hợp với tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”.
Quy định về giá bán điện năm 2015.
Ngày 12/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2015.
Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2015.
Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo đó, các hộ được hưởng mức hỗ trợ tiền điện sẽ được tăng từ 30.000 đồng lên 46.000 đồng/hộ/tháng.
Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.
Ngày 09/10/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.