Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thực hiện trách nhiệm xã hội với nhân dân vùng lũ hạ du Sông Ba.
Ngày 21/9/2016, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển giao vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2016 cho các địa phương vùng lũ hạ du sông Ba.
Dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đường dây sau công tơ, góp phần nâng cao an toàn sử dụng điện của khách hàng. Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai thực hiện dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ cho khách hàng sử dụng.
Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Bộ Công Thương về tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2016, Sở Công Thương phối hợp với tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2016 với thông điệp “Hành động nhỏ-Ý nghĩa lớn”.
Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thiếu điện của hệ thống điện quốc gia có thể xảy ra trong năm 2016 nhất là vào mùa khô, đồng thời đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Ngày 04/01/2016 UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Rút ngắn thời gian thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Yên đã xây dựng lưu đồ cấp điện khách hàng trung áp để thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp.
Bàn giao cột mốc cảnh bão lũ cho vùng ngập chung hạ du sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Triển khai thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Bản đồ ngập chung hạ du Sông Ba. Qua thời gian triển khai thi công cột mốc cảnh báo lũ vùng hạ du, đến nay công tác thi công đã hoàn thành và hiện nay Công ty cổ phần sông Ba đang tiến hành bàn giao cột mốc cho các địa phương quản lý, vận hành.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.
Nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Ngày 31/8/2015 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2015.
Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Sở Công Thương đã tham mưu UBND Tỉnh ký Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 ban hành Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và Bộ Công Thương về tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2015, Sở Công Thương phối hợp với tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2015 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu”.