Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Ngày 12/9/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2017
Mô hình bơm tưới bằng năng lượng mặt trời kết hợp phát điện hòa lưới
Giới thiệu Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho máy bơm nước phục vụ cho nông nghiệp.
Hội thảo tham vấn ý kiến nhân dân vùng hạ du các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 21/7/2017, UBND Tỉnh đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến nhân dân vùng hạ du các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời
Ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.
Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Thực hiện trách nhiệm xã hội với nhân dân vùng lũ hạ du Sông Ba.
Ngày 21/9/2016, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển giao vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2016 cho các địa phương vùng lũ hạ du sông Ba.
Dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ.
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đường dây sau công tơ, góp phần nâng cao an toàn sử dụng điện của khách hàng. Công ty Điện lực Phú Yên đã triển khai thực hiện dịch vụ lắp đặt đường dây điện sau công tơ cho khách hàng sử dụng.
Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Bộ Công Thương về tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2016, Sở Công Thương phối hợp với tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2016 với thông điệp “Hành động nhỏ-Ý nghĩa lớn”.
Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.
Ngày 15/3/2016, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2016.