Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
An toàn khi sử dụng Xăng sinh học E5
Sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn góp phần phát triển kinh tế nông thôn; góp phần kiềm chế sự gia tăng giá dầu, ổn định tình hình năng lượng cho thế giới.
Các Công ty thủy điện thực hiện trách nhiệm xã hội với nhân dân vùng lũ hạ du Sông Ba.
Sáng ngày 20/10/2017 Sở Công Thương đã phối hợp với Ban phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh phối hợp phân phối vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN cho các địa phương năm 2017 từ nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ và Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh.
Ngày 06/10/2017 UBND Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tiết kiệm điện, đồng thời tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường tiết kiệm điện, ngày 06/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.
Ban hành danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành danh mục các địa điểm có tiềm năng phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh (tại văn bản số 5323/UBND-ĐTXD).
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Ngày 12/9/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2017
Mô hình bơm tưới bằng năng lượng mặt trời kết hợp phát điện hòa lưới
Giới thiệu Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho máy bơm nước phục vụ cho nông nghiệp.
Hội thảo tham vấn ý kiến nhân dân vùng hạ du các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 21/7/2017, UBND Tỉnh đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến nhân dân vùng hạ du các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời
Ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Quyết định phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng
Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách khách hàng quan trọng ưu tiên cấp điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu công suất trong năm 2017.
Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.