Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Bổ sung một số mặt hàng vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 18/4/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BNN-CBTTNS phê duyệt Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
Khẩn trương thu hoạch mía và nhập mía về nhà máy
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam vừa có Thông báo về việc khẩn trương thu hoạch mía và nhập mía về nhà máy.
Bổ sung một số sản phẩm vào danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 17/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 351/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020.
Bổ sung 02 mặt hàng vào danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Đăng ký hồ sơ đề án thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương, Sở Công Thương hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề án thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2017-2018
Ngày 14/01/2018, Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã chính thức vào vụ ép niên vụ 2017-2018.