Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Tổng kết vụ sản xuất mía đường và sắn 2010-2011
Sáng 26/10/2011, Ban điều hành Chương trình mía đường và sắn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường niên vụ 2010 - 2011 và định hướng điều hành niên vụ 2011-2012 do đồng chí Lê văn Trúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban điều hành trương trình mía đường, sắn chủ trì.