Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Ban hành Kế hoạch Phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
Nhằm tạo ra sự thống nhất ở các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá các nội dung về phát triển CN-TTCN của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011-2015).
Tổng kết vụ sản xuất mía đường và sắn 2010-2011
Sáng 26/10/2011, Ban điều hành Chương trình mía đường và sắn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường niên vụ 2010 - 2011 và định hướng điều hành niên vụ 2011-2012 do đồng chí Lê văn Trúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban điều hành trương trình mía đường, sắn chủ trì.