Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Bộ Công Thương mở mục hỏi đáp về Thông tư 21/2017/TT-BCT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu và thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT; Bộ Công Thương đã mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT
Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT), Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.
Đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương, Sở Công Thương hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020.
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2018-2019
Ngày 10/02/2019, Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam sẽ chính thức vào vụ ép niên vụ 2018-2019.
Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 06/12/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Kế hoạch hành động của ngành Công Thương về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 25/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 4039/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020
Ngày 21/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2018 đến năm 2025.
Tổng kết công tác sản xuất và chế biến mía đường, sắn niên vụ 2017-2018
Chiều ngày 30/11/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường, sắn niên vụ 2017-2018 và định hướng điều hành niên vụ 2018-2019.
Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg về kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.