Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát
Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3690/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Phú Yên: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về khuyến công.
Nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công tại địa phương phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về khuyến công; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch phát triển 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Phú Yên.
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển 06 ngành công nghiệp ưu tiên.
Thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Mở rộng Cụm công nghiệp Hòa Phú
UBND tỉnh Phú Yên quyết định mở rộng Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Ngày 11/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BCT Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2015-2016
Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã chính thức vào vụ ép niên vụ 2015-2016.
Thành lập Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Phú Yên có sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015
Sản phẩm Cà phê Hương Chồn của Công ty TNHH Cà phê Huy Tùng - tỉnh Phú Yên được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015
Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
Các địa phương thuộc phạm vi, đối tượng hỗ trợ vốn ngân sách trung ương được xem xét hỗ trợ tối đa không quá 01 khu công nghiệp và 01 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020