Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Điều chỉnh chính sách hỗ trợ mua nguyên liệu mía và dự kiến thời gian kết thúc vụ ép 2016-2017
Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hòa đề nghị bà con nông dân khẩn trương thu hoạch và nhập mía nguyên liệu về nhà máy
Tập đoàn CCI - Hoa kỳ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Phú Yên
Ngày 13/5/2017, Công ty TNHH CCIPY Việt Nam thuộc Tập đoàn CCI - Hoa Kỳ đã tổ chức khởi công Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử CCIPY tại Khu công nghiệp An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát
Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3690/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Phú Yên: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về khuyến công.
Nhằm cụ thể hóa cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công tại địa phương phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về khuyến công; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch phát triển 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại Phú Yên.
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển 06 ngành công nghiệp ưu tiên.
Thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Mở rộng Cụm công nghiệp Hòa Phú
UBND tỉnh Phú Yên quyết định mở rộng Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Ngày 11/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BCT Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2015-2016
Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã chính thức vào vụ ép niên vụ 2015-2016.
Thành lập Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.