Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2017-2018
Ngày 14/01/2018, Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã chính thức vào vụ ép niên vụ 2017-2018.
Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại biển Việt Nam
Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4693/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại biển Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Bổ sung 02 mặt hàng vào danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Tổng kết vụ sản xuất và chế biến mía đường, sắn niên vụ 2016-2017
Chiều ngày 15/12/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường, sắn niên vụ 2016-2017 và định hướng điều hành niên vụ 2017-2018 do Đ/c Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban điều hành Chương trình mía đường, sắn tỉnh chủ trì.
Quy định mới về kinh doanh rượu
Ngày 14/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
Phú Yên có 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017
Ngày 11/9/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia - năm 2017
Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 31/8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017
Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định số 1695/QĐ-UBND về cấp giấy chứng nhận cho 18 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017, tặng thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận và phê duyệt danh sách sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực.
Bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Phú Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 28/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 885/QĐ-UBND.