Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương
Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 842/QĐ-BCT về việc quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành Công Thương.
Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.
Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.
Đấu giá nhập khẩu đường năm 2019.
Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.
Miễn chi phí đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 08/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
5 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro
Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Năm 2019, Phú Yên có 03 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và 13 sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một hoạt động nằm trong chương trình khuyến công, được tổ chức bình chọn định kỳ 02 năm một lần theo 4 cấp (cấp huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia)
Nhu cầu vay vốn, tháo gỡ khó khăn liên quan đến ngân hàng và tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2019.
Ngày 09/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên có Công văn số 585/PHY2 về việc gửi danh sách khách hàng có nhu cầu vay vốn tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.
Đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019, năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến năm 2025; Ngày 21/5/2019, Sở Công Thương có văn bản số 377/SCT-QLCN về việc đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh năm 2019, năm 2020.
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.