Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Quy định mới về kinh doanh rượu
Ngày 14/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
Phú Yên có 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017
Ngày 11/9/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia - năm 2017
Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 31/8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
18 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017
Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh Phú Yên đã có Quyết định số 1695/QĐ-UBND về cấp giấy chứng nhận cho 18 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017, tặng thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận và phê duyệt danh sách sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực.
Bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Phú Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 28/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 885/QĐ-UBND.
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Thành lập cụm công nghiệp Phú Long, huyện Tuy An
UBND tỉnh Phú Yên ra Quyết định thành lập cụm công nghiệp Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Điều chỉnh chính sách hỗ trợ mua nguyên liệu mía và dự kiến thời gian kết thúc vụ ép 2016-2017
Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hòa đề nghị bà con nông dân khẩn trương thu hoạch và nhập mía nguyên liệu về nhà máy
Tập đoàn CCI - Hoa kỳ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Phú Yên
Ngày 13/5/2017, Công ty TNHH CCIPY Việt Nam thuộc Tập đoàn CCI - Hoa Kỳ đã tổ chức khởi công Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử CCIPY tại Khu công nghiệp An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.