Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 06/12/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Kế hoạch hành động của ngành Công Thương về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 25/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 4039/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020
Ngày 21/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2018 đến năm 2025.
Tổng kết công tác sản xuất và chế biến mía đường, sắn niên vụ 2017-2018
Chiều ngày 30/11/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chế biến mía đường, sắn niên vụ 2017-2018 và định hướng điều hành niên vụ 2018-2019.
Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg về kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm
Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo quốc tế “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm”, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm quốc tế Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
Triển khai giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu
Ngày 29/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 325/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”
Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam.
Ngày 16/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2903/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025.