Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Nhu cầu vay vốn, tháo gỡ khó khăn liên quan đến ngân hàng và tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2019.
Ngày 09/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên có Công văn số 585/PHY2 về việc gửi danh sách khách hàng có nhu cầu vay vốn tham gia Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.
Đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019, năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến năm 2025; Ngày 21/5/2019, Sở Công Thương có văn bản số 377/SCT-QLCN về việc đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh năm 2019, năm 2020.
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bộ Công Thương mở mục hỏi đáp về Thông tư 21/2017/TT-BCT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tìm hiểu và thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT; Bộ Công Thương đã mở mục “Hỏi đáp về Thông tư 21” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT
Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT), Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.
Đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công Thương, Sở Công Thương hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020.
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chính thức vào vụ ép niên vụ 2018-2019
Ngày 10/02/2019, Nhà máy đường Sơn Hòa thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam sẽ chính thức vào vụ ép niên vụ 2018-2019.
Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 06/12/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Kế hoạch hành động của ngành Công Thương về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 25/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 4039/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.