Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Giới thiệu

SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ YÊN

Địa chỉ: 78 - 80 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện Thoại: 057- 3.841408;       Fax: 057- 3.841585

Email:  socongthuong@sctphuyen.gov.vn

Website: www.socongthuong.phuyen.gov.vn

-----

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

Điện Thoại: 057.3841408

Fax: 057.3841585

-----