Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2016.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng cáo hình ảnh quốc gia, Thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Đây là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm xây dựng, quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.