Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Nhằm đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Từ đó, phát triển sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Ngày 21/7/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Thực hiện Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. Sở Công Thương đã tham mưu UBND Tỉnh ký Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 ban hành Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Cẩm nang doanh nghiệp “Hoạt động tiêu chuẩn hóa và doanh nghiệp”.
Trong khuôn khổ chương trình “Thúc đẩy hoạt động thương mại thông qua hoạt động tiêu chuẩn hóa” dành cho các nước Nam và Đông Nam Á do tổ chức Hợp tác Phát triển của Chính phủ Thụy Điển – SIDA tài trợ và thực hiện bởi Viện Tiêu chuẩn Thụy Điển – SIS, Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam (VCCI) biên soạn và phát hành tài liệu lưu hành nội bộ Cẩm nang doanh nghiệp “Hoạt động tiêu chuẩn hóa và doanh nghiệp”.