Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.
Ngày 27/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 2328/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã
Bản tin thị trường nông sản số 13 Kỳ I tháng 10/2017
Kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường nông sản Kỳ I tháng 11 năm 2017 do Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Cục Công thương địa phương - Bộ Công Thương xuất bản.
Quy định về giá bán điện năm 2017
Ngày 30/11/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
Một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)
Sở Công Thương tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi
Hòa trong không khí vui tươi nhân ngày Tết Trung thu, tối ngày 04/10/2017, Công đoàn Sở Công Thương Phú Yên, Công đoàn Chi cục quản lý thị trường Phú Yên và Chi Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp tổ chức tổ Tết Trung thu năm 2017, với chủ đề “Vui Tết Trung thu” cho các em thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương.