Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Sáng 22/11/2015, thay mặt các quốc gia thành viên ASEAN, Thủ tướng Malaysia - nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN lần 27 – Najib Razak đã tuyên bố thành lập Cộng đồng chung ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 thông qua lễ ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015.
Nghị định Về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ngày 03/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP Về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị định này quy định các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ và áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2016.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng cáo hình ảnh quốc gia, Thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Đây là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia nhằm xây dựng, quảng bá nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.
Bàn giao cột mốc cảnh bão lũ cho vùng ngập chung hạ du sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Triển khai thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Bản đồ ngập chung hạ du Sông Ba. Qua thời gian triển khai thi công cột mốc cảnh báo lũ vùng hạ du, đến nay công tác thi công đã hoàn thành và hiện nay Công ty cổ phần sông Ba đang tiến hành bàn giao cột mốc cho các địa phương quản lý, vận hành.