Tìm kiếm
Thông tin
Thống kê truy cập: So khach vieng tham
Liên kết
Thông báo danh sách 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp do Sở Công thương Hà Nội cấp đã hết hiệu lực.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại 16 doanh nghiệp đã được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 110/2015/NĐ-CP và các Giấy đăng ký này đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. Đồng thời, các doanh nghiệp này chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.
Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016), Chi đoàn Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa.
Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận thông báo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên